La Terrassa del Vi

[ PRESENTACIÓ CHAMPAGNE PHILIPPE GONET CUVEÉ JORDI MELENDO ]

Dilluns 13 d'octubre va tenir lloc la presentació del Champagne Philippe Gonet Cuveé Jordi Melendo, en un clàssic local del Born de Barcelona en una ambient distès i ple de cares conegudes dintre del món del vi a Barcelona. A aquest acte vem assistir convidats per Jordi Melendo i Nico James, els components del grup de cata. Gràcies a Jordi i Nico per la vostra cordial invitació.

El lunes 13 de octubre tuvo lugar la presentación del Champagne Philippe Gonet Cuveé Jordi Melendo, en un clásico local del Born de Barcelona en una ambiente distendido y lleno de caras conocidas dentro del mundo del vino en Barcelona. A este acto asistimos invitados por Jordi Melendo y Nico James, los componentes del grupo de cata. Gracias a Jordi y Nico por vuestra cordial invitación.

Links de interés:La Terrassa del Vi, va néixer com un grup de persones que compartien un interès comú: el vi. Com a grup ens vam començar a reunir periòdicament un cop al mes per realitzar cates cegues de vi i anar aprenent cada dia una mica més. L’ambient era molt agradable i tots els membres del grup de cates ens vam mostrar interessats a formalitzar el grup de forma definitiva i mantenir-lo. Així doncs, va sorgir el projecte de constituir-nos com a entitat sense ànim de lucre.

Actualment, ja hem presentat la sol·licitud de constitució amb els corresponents estatuts. La nostra seu es troba situada a la Rambla d’Egara, 270 de Terrassa.
La Terrassa del Vi, nació como un grupo de personas que comparten un interés común: el vino. Como grupo nos comenzamos a reunir periódicamente una vez al mes para realizar catas ciegas de vino y ir aprendiendo cada día un poco más. El ambiente era muy agradable y todos los miembros del grupo de catas nos mostramos interesados en formalizar el grupo de forma definitiva y mantenerlo. Así, surgió el projecto de constituirnos como entidad sin ánimo de lucro.

Actualmente, ya hemos presentado la solicitud de constitución con los correspondientes estatutos. Nuestra sede está situada en la Rambla d’Egara, 270 de Terrassa.
Laterrassadelvi, creado por:

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar