La Terrassa del Vi

[ VISITA AL CELLER GARCÍA FIGUERO]

Aquestes vacances hem aprofitat la nostra estada a la Rivera del Duero per visitar el celler García Figuero.
Ens va rebre J. Felipe Martín, ell va ser qui ens va ensenyar totes les instal·lacions del celler, explicant-nos el perquè de tanta altura del celler, ja que tot el moviment del vi ho fan per gravetat, no utilitzen cap tipus de bomba.

Aquest celler es troba en creixement des de la seva inauguració en 2001, i en aquests moments estan fent obres d'ampliació.
Després vam passar a la sala de cates, on vam estar catant el “Figuero Vendimia Selección 2004” i “Figuero Noble 2004” amb Carlos García Figuero.
Carlos ens va explicar com feien aquests vins, el “Figuero Noble 2004” va ser una sorpresa per a tots nosaltres, doncs ningú ho havia catat, un vi per a passar tota la tarda amb els amics gaudint de l'evolució d'aquest.
Des d'aquí volem donar-los les gràcies per l'amabilitat i atenció amb que ens van rebre.

Estas vacaciones hemos aprovechado nuestra estancia en la Rivera del Duero para visitar la bodega García Figuero.
Nos recibió J. Felipe Martín, él fue quien nos enseñó todas las instalaciones de la bodega, explicándonos el porqué de tanta altura de la bodega, ya que todo el movimiento del vino lo hacen por gravedad, no usan ningún tipo de bomba.
Esta bodega está en crecimiento desde su inauguración en 2001, y en estos momentos están haciendo obras de ampliación.
Luego pasamos a la sala de catas, dónde estuvimos catando el “Figuero Vendimia Seleccionada 2004” y “Figuero Noble 2004” con Carlos García Figuero.
Carlos nos explicó como hacían estos vinos, el “Figuero Noble 2004” fue toda una sorpresa para nosotros, pues nadie lo había catado, un vino para pasar toda la tarde con los amigos disfrutando de la evolución de este.
Desde aquí queremos darles las gracias por la amabilidad y atención con que nos recibieron.

Links de interés:La Terrassa del Vi, va néixer com un grup de persones que compartien un interès comú: el vi. Com a grup ens vam començar a reunir periòdicament un cop al mes per realitzar cates cegues de vi i anar aprenent cada dia una mica més. L’ambient era molt agradable i tots els membres del grup de cates ens vam mostrar interessats a formalitzar el grup de forma definitiva i mantenir-lo. Així doncs, va sorgir el projecte de constituir-nos com a entitat sense ànim de lucre.

Actualment, ja hem presentat la sol·licitud de constitució amb els corresponents estatuts. La nostra seu es troba situada a la Rambla d’Egara, 270 de Terrassa.
La Terrassa del Vi, nació como un grupo de personas que comparten un interés común: el vino. Como grupo nos comenzamos a reunir periódicamente una vez al mes para realizar catas ciegas de vino y ir aprendiendo cada día un poco más. El ambiente era muy agradable y todos los miembros del grupo de catas nos mostramos interesados en formalizar el grupo de forma definitiva y mantenerlo. Así, surgió el projecto de constituirnos como entidad sin ánimo de lucro.

Actualmente, ya hemos presentado la solicitud de constitución con los correspondientes estatutos. Nuestra sede está situada en la Rambla d’Egara, 270 de Terrassa.
Laterrassadelvi, creado por:

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar