La Terrassa del Vi

[ CATA EMILIO HIDALGO ]

La Cata: es va desenvolupar al voltant de quatre ampolles de vi, és difícil tasca escriure o descriure una mica quelcom que fa escasses 24 h desconeixies, no dic que ara estiguem diplomats però una petita llum si s'albira, el mèrit està com no en el bon fer del ponent, que sap contagiar aquesta passió fent que sigui entenible, amena i...fàcil si, tot allò que abans eren incògnites de sobte s'obre i apareix....JEREZ.

L'artífex i conductor d'aquesta, que dic cata! Lliçó!! va ser Juan Manuel Hidalgo, que va saber transmetre la seva passió i fer-la senzilla, apostant en tot moment per aquests mosts com el diu, per a dur-los a la nostra taula de manera habitual i no esporàdicament d'aperitiu o tapes.

Difícil i àrdua tasca té aquest apòstol de Jerez, en el seu pelegrinatge per la nostra geografia, donant a conèixer encara que sembli mentida, una de nostra mes preuada joia liquida.

A saber dels 4:


La Panesa "Fino especial"
Daurat brillant, cos net.
Intensa i punxent nas amb notes aromàtiques de baixa forest suau mentolat i fruita blanca asseca.
El seu pas en boca és dens amb un cos potent i una delicada trama d'aromes herbàcies amb un record saborós

Marques de Rodil "palo Cortado"
Or vell, ambarí amb reflexos iodats.
Elegant nas amb notes de fruits secs, lleugers amelats i garrapinya amarga.
Amb un pas fresc i un agradable equilibri, el seu record de brioixeria amb un toc salí

Villapanés Olorós Seco
Rogenc amb trets de caoba i iode.
En nas es mostra camaleònic donant notes de llevats, mentoles i mel de romaní increïble la seva taujana aromàtica.
La seva entrada és gloriosa elegant i atractiva el seu record et duu cap a la fruita seca i regalèssia, el seu record etern i gratificant.

Emilio Hidalgo PX
Castanyer net de bona capa.
Nas embriagadora amb tocs de rebosteria figues confitades, notes de cafè i torró de caramel, Pas elegant i fi sense la "pastositat" típica, més lleuger i agradable, fresc, harmoniós amb un recorregut profund, ampli i un record gebrat.

La Cata: se desenvolvió alrededor de cuatro botellas de vino, es difícil tarea escribir o describir algo que hace escasas 24 h desconocías, no digo que ahora estemos diplomados pero una pequeña luz si se vislumbra, el merito esta como no en el buen hacer del ponente, que sabe contagiar esa pasión haciendo que sea entendible, amena y...fácil si, todo aquello que antes eran incógnitas de pronto se abre y aparece....JEREZ.

El artífice y conductor de esta, ¡que digo cata! Lección!! fue Juan Manuel Hidalgo, que supo transmitir su pasión y hacerla sencilla, apostando en todo momento por estos mostos como el dice, para llevarlos a nuestra mesa de manera habitual y no esporádicamente de aperitivo o tapeando.

Difícil y ardua tarea tiene este apóstol de Jerez, en su peregrinaje por nuestra geografía, dando a conocer aunque parezca mentira, una de nuestra mas preciada joya liquida.

A saber de los 4:

La Panesa "Fino especial"

Dorado brillante, cuerpo limpio.
Intensa y punzante nariz con notas aromáticas de bajo monte suave mentolado y fruta blanca seca.
Su paso en boca es denso con un cuerpo potente y una delicada trama de aromas herbáceos con un recuerdo sabroso.

Marques de Rodil "palo Cortado"
Oro viejo, ambarino con reflejos yodados.
Elegante nariz con notas de frutos secos, ligeros amielados y garrapiña amarga.
Con un paso fresco y un agradable equilibrio, su recuerdo de bollería con un toque salino.

Villapanés Oloroso Seco
Cobrizo con rasgos de caoba y yodo.
En nariz se muestra camaleónico dando notas de levaduras, mentoles y miel de romero increíble su paleta aromática.
Su entrada es gloriosa elegante y atractiva su recuerdo te lleva hacia la fruta seca y regaliz, su recuerdo eterno y gratificante.

Emilio Hidalgo PX Castaño limpio de buena capa Nariz embriagadora con toques de repostería higos confitados, notas de café y turrón de caramelo, Paso elegante y fino sin la "pastosidad" típica, más ligero y agradable, fresco, armonioso con un recorrido profundo, amplio y un recuerdo escarchado.
Links de interés:La Terrassa del Vi, va néixer com un grup de persones que compartien un interès comú: el vi. Com a grup ens vam començar a reunir periòdicament un cop al mes per realitzar cates cegues de vi i anar aprenent cada dia una mica més. L’ambient era molt agradable i tots els membres del grup de cates ens vam mostrar interessats a formalitzar el grup de forma definitiva i mantenir-lo. Així doncs, va sorgir el projecte de constituir-nos com a entitat sense ànim de lucre.

Actualment, ja hem presentat la sol·licitud de constitució amb els corresponents estatuts. La nostra seu es troba situada a la Rambla d’Egara, 270 de Terrassa.
La Terrassa del Vi, nació como un grupo de personas que comparten un interés común: el vino. Como grupo nos comenzamos a reunir periódicamente una vez al mes para realizar catas ciegas de vino y ir aprendiendo cada día un poco más. El ambiente era muy agradable y todos los miembros del grupo de catas nos mostramos interesados en formalizar el grupo de forma definitiva y mantenerlo. Así, surgió el projecto de constituirnos como entidad sin ánimo de lucro.

Actualmente, ya hemos presentado la solicitud de constitución con los correspondientes estatutos. Nuestra sede está situada en la Rambla d’Egara, 270 de Terrassa.
Laterrassadelvi, creado por:

Este sitio web usa cookies para analizar la navegación del usuario. Política de cookies.
Cerrar